قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس
خانه / استاندارد های حسابرسی

استاندارد های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی -استاندارد های حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی -استاندارد های حسابرسی

استانداردهای حسابرسی – استانداردهای مصوب

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
۴۴۱۰ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۴۴۰۰ اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۳۴۰۰ رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۱۰ بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰۰ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۱۰۰۷ ارتباطات‌ با مديريت‌ دانلود فایل دانلود فایل
۱۰۰۵ حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۵ استاندارد حسابرسی ۸۰۵ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰) دانلود فایل دانلود فایل
۸۰۰ استاندارد حسابرسی ۸۰۰ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده ۱۳۹۰ ) دانلود فایل دانلود فایل
۷۲۰ ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده دانلود فایل دانلود فایل
۷۱۰ اطلاعات مقايسه‌ای دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۶ بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۵ اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۷۰۰ گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۶۲۰ استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ دانلود فایل دانلود فایل
۶۱۰ ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي دانلود فایل دانلود فایل
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۵۸۰ تاييديـه‌ مـديران‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۷۰ تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۶۰ رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه دانلود فایل دانلود فایل
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ دانلود فایل دانلود فایل
۵۴۰ حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۳۰ نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۲۰ روشهـاي‌ تحليلـي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۱۰ حسابرسي‌ نخستين‌ – مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۵ تاييد خواهي برون‌ سازماني – تجديدنظر شده ۱۳۸۳‌ دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۱ شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص دانلود فایل دانلود فایل
۵۰۰ شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود فایل دانلود فایل
۳۳۰ روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي دانلود فایل دانلود فایل
۳۲۰ استاندارد حسابرسی ۳۲۰اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱ ) دانلود فایل دانلود فایل
۳۱۵ شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت دانلود فایل دانلود فایل
۳۰۰ استاندارد حسابرسی ۳۰۰برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ ) دانلود فایل دانلود فایل
۲۵۰ ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۴۰ ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده۱۳۸۴‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۳۰ مستندسازي – تجديدنظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
۲۲۰ كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
۲۱۰ قـرارداد حسابرسـي‌ دانلود فایل دانلود فایل
۲۰۰ استاندارد حسابرسی ۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱) دانلود فایل دانلود فایل
۲ کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل
۱ مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل

تهیه و تنظیم : مهندس داریوش ناصریان

 

 

error: Content is protected !!